3ος Ποδηλατικος Γυρος Brevet Κω – Καλυμνου 200χλμ

Ο  Ποδηλατικός Όμιλος Κω σε συνεργασία με την Λέσχη Ποδηλατικού Τουρισμού Ελλάδος και με την υποστήριξη του ΔΟΠΑΒΣ διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά τον ποδηλατικό γύρο απόστασης 200χλμ (brevet).

Πρόκειται για ένα αγώνα αντοχής, μη ανταγωνιστικό, περιηγητικό στον οποίο καλούμε τους αθλητές να δοκιμάσουν τα όρια τους γνωρίζοντας τις ομορφιές της Κω διαμέσου των διαδρομών του αγώνα. Φέτος ο αγώνας θα διεξαχθεί στο νησί της Κω περνώντας από όλο το νησί με έντονο τον υψομετρικό χαρακτήρα της διαδρομής (3048 θετικά υψομετρικά) αλλά και τον παράγοντα της ζέστης αφού θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου.

Τα τεχνικά σημεία του αγώνα είναι ο χρόνος και η μέση ταχύτητα, αφού οι αθλητές θα πρέπει να διέλθουν και να σφραγίσουν τις κάρτες τους από τα σημεία ελέγχου σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια με μία συνολική μέση ωριαία ταχύτητα που θα πρέπει να ξεπερνάει τα 15χλμ/ώρα. Επιπλέον μπορούν να διαλέξουν οποιοδήποτε ποδήλατο αρκεί να φέρουν κράνος, φώτα μπρος πίσω και αντανακλαστικό γιλέκο καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής. Ο κάθε αθλητής είναι αυτο-υποστηριζόμενος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να φροντίσει την τροφοδοσία του, την υδροδοσία και τυχόν βλάβες χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Παρ’ όλα αυτά υπάρχει πρόβλεψη της διοργάνωσης για τροφοδοσία και υδροδοσία χωρίς να υπάρχει δέσμευση από τους κανονισμούς του αγώνα. Επίσης θα υπάρχει κρυφό κοντρόλ και αρκετά σημεία ελέγχου της ορθής τήρησης της διαδρομής από τους διοργανωτές.

 

Σημεία ελέγχου –check points

Άνοιγμα -open

Κλείσιμο – close

Ιπποκράτους, Κως – εκκίνηση

8:00

9:00

Καρδάμαινα 60χλμ

9:46

12:00

Αγ. Θεολόγος 90 χλμ

10:39

14:00

Μαστιχάρι 120 χλμ

11:32

16:00

Ζιά 180χλμ

13:18

20:00

Ιπποκράτους, Κως – τερματισμός 200χλμ

13:53

21:30

 

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν μέσω email: brevetkos@gmail.com

Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή του κάθε αθλητή στα μητρώα της Λέσχης στο site brevets.gr και η αποστολή email με

Ονοματεπώνυμο

Αριθμό μητρώου

Τηλ. Επικοινωνίας

Μέγεθος tshirt (αναμνηστικό)

To κόστος συμμετοχής θα είναι €5 και όσοι επιθυμούν το μετάλλιο των brevet θα επιβαρυνθούν με €10 επιπλέον.

 

Η διοργάνωση θα παρέχει αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής και μπλουζάκι συμμετοχής σε όσους πάρουν εκκίνηση στον αγώνα. Επιπλέον οποιεσδήποτε παροχές και προσφορές θα ανακοινωθούν περίπου ένα μήνα πριν τον αγώνα. Υπάρχει μέριμνα για προσφορά διαμονής και έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τον κανονισμό του αγώνα και τις απαιτήσεις αυτού στο site brevets.gr. Για οποιεσδήποτε απορίες είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε μέσω email, αλλά συμμετέχοντας στον αγώνα θεωρείται ότι γνωρίζετε πλήρως τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις αυτού.

 

Εκ του Ποδηλατικού Ομίλου Κω

 

 

Kos Cycling Club in collaboration with the Audax Randonneurs Greece Club and with the support of Municipality of Kos organizes for the 3rd consecutive year the 200km (cycling) bike ride.

It is a race of endurance, non-competitive, a tour of which we invite the athletes to experience their limits knowing the beauties of Kos through the course of the race. This year the match will take place on the island of Kos passing through the island with the high altitude of the route (3048 positively altitude) and the heat factor since it will take place on September 1st.

 

The technical points of the race are time and average speed, since athletes will have to pass and seal their cards from the checkpoints to specific times with a total average hourly speed that should exceed 15km / h. In addition they can choose any bicycle provided they carry a helmet, back lights and a reflective vest throughout the journey. Each athlete is self-supporting, which means that he should take care of his feeding, water supply and any damage without external assistance.

 

Nevertheless, there is a prediction of the organization for catering and water supply without being bound by the rules of the race. There will also be hidden control and several points of control of the proper keeping of the route by the organizers. 

 

Registrations can be made by email: brevetkos@gmail.com

A prerequisite is the registration of each athlete in the club’s registers at the site brevets.gr and the sending of an email with

Full name

Registration number

Tel. Communication

Size t-shirt (commemorative)

The cost of participation will be € 5, and those wishing to the Audax Randonneurs 6 

 

The event will feature a commemorative medal and a T-shirt for those who start the race. In addition, any offers will be announced at least one month before the race. There is a supply of accommodation and discount on short sea tickets that will be announced shortly. 

 

Please read carefully the rules of the race and its requirements at the site brevets.gr. For any queries we are available to respond by email, but participating in the race is considered to be fully aware of the requirements and conditions of this. 

 

Kos Cycling Club